PRAWDZIWY LAGER

Surowce:
- Zestaw Browmamatora PRAWDZIWY LAGER warzone z ekstraktu słodowego niechmielonego
- ekstrakt słodowy jasny suchy 2,5kg
- granulat chmielu aromatycznego Lubelski 50g
- granulat chmielu goryczkowego Marynka 30g
- suche drożdże piwne Saflager W34/70 11,5 g

05.03.2011, Warzenie:


05.03.2011, Chłodzenie:
- przy pomocy chłodnicy


05.03.2011, Sposób przygotowania drożdży:
- rehydratacja

05.03.2011, Zaszczepenie drożdży po w temperaturze ok. 10*C
Zmierzona gęstość początkowa 9,8*Blg

07.03.2011, Drugi dzień fermentacji

14.03.2011, Fermentacja burzliwa zakończona. Zmierzona gęstość 2,3*Blg. Przelanie do fermentatora na fermentację cichą.

26.03.2011, Rozlew piwa mlodego do butelek
Do refermentacji zastosowałem ekstrakt słodowy ekstra jasny w proszku rozpuszczony wcześniej w wodzie



Finalny efekt

Testowanie za ok. 3 miesišce.